Soorten alimentatie

Welke soorten alimentatie zijn er?

Bij een echtscheiding moet er van alles geregeld worden. Hoewel u besloten hebt om ieder uw eigen weg te gaan, betekent dit niet dat u geen enkele verplichting meer naar elkaar toe hebt. U dient volgens de wet op financieel gebied voor elkaar te zorgen en er dienen ook regelingen getroffen te worden voor de financiële zorg voor eventuele kinderen. Kortom; de partneralimentatie en kinderalimentatie moeten geregeld worden. Leer hier meer over deze soorten alimentatie.

Wat is partneralimentatie?

Wanneer u gaat scheiden blijft u financieel verantwoordelijk voor elkaar. Dit betekent dat wanneer een van de partners onvoldoende inkomsten heeft om van te leven, de ex-partner verplicht dient bij te dragen in de kosten. Deze bijdrage van de ex-partner heet partneralimentatie. In de meeste gevallen heeft een van de partners wel recht op partneralimentatie. Bij het toekennen van partneralimentatie wordt o.a. gekeken naar de levensstandaard tijdens het huwelijk. Ook wordt er gekeken naar de behoefte van de ontvanger van de alimentatie en de draagkracht van de betaler van de alimentatie. De hoogte van partneralimentatie moet daarom per situatie worden berekend.

Wat is kinderalimentatie?

Gaat u scheiden en zijn er minderjarige kinderen betrokken bij de scheiding, dan dient meestal één van de ouders kinderalimentatie te betalen. Kinderalimentatie is wettelijk verplicht, wanneer het kind niet over voldoende inkomsten beschikt om in zijn levensonderhoud te voorzien. De kinderalimentatie is zowel bedoeld voor het betalen van kosten voor opleiding en verzorging als voor het bekostigen van sport en hobby’s. Deze regeling is van toepassing op zowel getrouwde als niet getrouwde ouders. Voor het bepalen van de kinderalimentatie bestudeert de rechter de behoefte van het kind en de draagkracht van de alimentatiebetaler.

Onderhandelingen over alimentatie

Het berekenen van hoeveel partneralimentatie en kinderalimentatie een van de partners dient te betalen is vaak erg complex. Er komen heel wat factoren bij kijken die de uiteindelijke hoogte van de partneralimentatie en de hoogte van de kinderalimentatie bepalen. Het kan ook gebeuren dat de alimentatieplichtige niet over voldoende inkomen beschikt, in dat geval gaat de kinderalimentatie voor op de partneralimentatie. Het kan voor stellen die gaan scheiden soms erg lastig zijn om op een goede manier te onderhandelen over alimentatie. Emoties kunnen een goed gesprek in de weg staan. Een scheidingsbemiddelaar kan u hierbij helpen.

Scheidingsbemiddelaar en alimentatie

Een scheidingsbemiddelaar of mediator treedt tijdens uw onderhandelingen over de verschillende soorten alimentatie op als katalysator. Dit betekent dat de scheidingsbemiddelaar als onafhankelijke derde de gesprekken in goede banen zal gaan leiden zonder partij te kiezen, te oordelen of oplossingen op te te dringen. Deze professional helpt u om samen tot goede afspraken te komen rondom deze twee soorten alimentatie. Interesse in de deskundige hulp van een mediator? Vraag dan hier kosteloos en vrijblijvend offertes aan van meerdere scheidingsbemiddelaar en mediator in uw omgeving.

Contact scheidingsbemiddelaar
* Vraag gratis een kennismakingsgesprek aan

In goed overleg uit elkaar
Uw scheidingsbemiddelaar is een onafhankelijke partij bij uw echtscheiding die zorgt dat u samen tot een oplossing komt. Wij zijn in heel Nederland actief en werkend uitsluitend met gekwalificeerde professionals. Vraag geheel gratis een kennismakingsgesprek aan.

Diensten die wij o.a. verlenen
  • Volledige scheidingsprocedure
  • Omgangsregelingen
  • Kinderalimentatie
  • Partneralimentatie
  • Ouderschapsplan maken
  • Inzetten van mediation
  • Verdelen van bezittingen en schulden